Društvo Al Arabiya

Društvo za promicanje arapskoga jezika i kulture – AL ARABIYA osnovano je u Splitu u lipnju 2018. godine.

Društvo je osnovano u cilju promicanja arapskog jezika, kulture i običaja, neformalnog obrazovanja članova o halal načinu življenja i običajima, učenju arapskog jezika te sudjelovanju u studijskim putovanjima u svrhu učenja jezika u zemlji u suradnji s fakultetima i sveučilištima u zemljama arapskog govornog područja.

Područja djelovanja društva

  • jezik
  • kultura i umjetnost
  • običaji, znanost i kulturna baština
  • prevođenje
  • gastronomija
  • sportsko-rekreativni susreti te susreti i putovanja na međunarodnoj razini, u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene znanja i iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini te upozavanje s halal načinom življenja

Članstvo u društvu

Društvo ima redovite, halal, počasne i podupiruće članove.

Članove prima upravni odbor većinom glasova po primljenoj prijavnici.

Članarine se plaćaju za kalendarsku godinu.

Za pristup društvu redovni i halal članovi plaćaju jednokratnu upisninu. Upisnina iznosi 250,00 kn.

Redoviti i halal članovi plaćaju članarinu te imaju pravo glasovanja. Počasni i podupirući članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo sudjelovanja u donošenju odluka društva. Redoviti članovi sudjeluju aktivno u radu društva i promicanju kulture i jezika arapskog svijeta.

Halal članovi svojim članstvom ostvaruju mogućnost, osim edukacije, posudbu svih neophodnih materijala potrebnih za promicanje halal kulture (tapetić, Kuran, lančić) tijekom članske godine. Godišnja članarina za halal članove iznosi 2500,00 kn.

Počasne članove imenuje društvo za doprinos u radu i promicanju ciljeva društva. Podupirući članovi svojim zalaganjem podupiru rad i funkcioniranje društva.

kontakt

Vaš upit je zaprimljen. Hvala!